Scenstjärnorna

Grundkursen är avklarad. Nu är det dags att börja plugga manus. Vi spelar en barnteater på öppet hus eller Västerås Barnfestival samt för inbjudna skolklasser. Två eller tre föreställningar spelas.

Nu kanske gruppen från grundnivån löses upp eller slås ihop med andra.

Här ställs en del krav på textträning hemma mellan lektionerna. Man kan ev behöva ta ledigt från skolan en dag om vi spelar skolföreställningar.

Läs mer om undervisningen här.

2013-14 spelas inga pjäser på denna nivå.