Scenrävarna 3

Torsdagar 19.30-21.00

Höstterminen:

Första lektionen 5 september 

Höstlov vecka 44.

Sista lektionen för terminen blir 19 dec.

Vårterminen:

Första lektionen 16 januari 

Sportlov v 9

Vecka 12 är lektionen inställd.

Påsklov v 16

Sista lektionen 15 maj

Vissa lektioner kan komma att ställas in när andra grupper har sina föreställningar. 

De kommer också att bli erbjudna att se flera andra gruppers föreställningar. Mer info om det kommer längre fram.

På FB finns en grupp för eleverna, där aktuell info läggs ut och kommunikation mellan elever och lärare sker. Gruppen är hemlig, så ingen utomstående kan se den. Jag lägger till eleverna när de blir antagna till kursen.