Kvarpåscen 2

Fredagar kl 16.20-17.50

Höstterminen:

Första lektionen 30 augusti

Höstlov vecka 44.

Sista lektionen för terminen blir 6 dec.

Vårterminen:

Första lektionen 10 januari

Sportlov v 9

Vecka 12 är lektionen inställd.

Påsklov v 16

Sista lektionen 16 maj

Vissa lektioner kan komma att ställas in när andra grupper har sina föreställningar. 

De kommer också att bli erbjudna att se flera andra gruppers föreställningar. Mer info om det kommer längre fram.