Flamman

Pjäs om brandskydd som spelas för alla kommunens sexåringar, på Vallby brandstation.


Föreställningar vecka 7 tisdag t o m fredag, kl 8-12.

Rep på brandstationen måndag em v 7.


På FB finns en grupp för eleverna, där aktuell info läggs ut och kommunikation mellan elever och lärare sker. Gruppen är hemlig, så ingen utomstående kan se den. Jag lägger till eleverna när de blir antagna till Flamman.